Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama

Burada Serbest Meslek Makbuzu hesaplayabilirsiniz.

Gerekli verileri girdikten sonra "Hesapla" tuşunu tıklayın.

Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama
 »
 »

Serbest Meslek Makbuzu Nedir?

Serbest meslek makbuzu, kendi adına çalışan doktor, serbest muhasebeci ve mali müşavir ve avukat gibi serbest meslek erbabının tahsil ettikleri ücretleri, KDV tutarını ve gelir vergisi kesintisini (stopaj) gösteren fatura yerine geçen bir belgedir.

Serbest Meslek Makbuzu Nasıl Hesaplanır?

Serbest meslek makbuzunda KDV tutarı hizmeti yerine getiren serbest meslek erbabı tarafından varsa KDV indirimi yapıldıktan sonra kalan tutar vergi dairesine ödenir. Gelir vergisi ise ise hizmeti alan gerçek veya tüzel kişi tarafından kesilerek (stopaj) muhtasar beyanname ile beyan edilip vergi dairesine ödenir.

Bu durumda hizmet bedeli üzerinden KDV ve gelir vergisi ayrı ayrı hesaplandıktan sonra, brüt tutardan gelir vergisi tutarı düşülüp kalan tutar üzerine KDV eklenerek hizmeti alandan tahsil edilir.

Serbest Meslek Makbuzu Hesabına Örnek

Brüt ücret           : 100,00 TL
Stopaj oranı          : %20
KDV oranı            : %18
Stopaj tutarı          : 100,00 x 0,20 = 20,00 TL
KDV tutarı           : 100,00 x 0,18 = 18,00 TL
Net ücret            : 100,00 - 20,00 = 80,00 TL
Hizmeti alandan tahsil edilecek : 80,00 + 18,00 = 98,00 TL
Bu hesaplama için hiç yorum yapılmamış.

© Burada yayınlanan metinler kaynağı ve lisansı bildirilenler hariç hesabet.com'a ait özgün metinlerdir. Herhangi bir yerden alıntı değildir. Bu metinler derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak başka bir web sitesi, görsel veya yazılı ortamda yayınlanamaz.